Nieuwsbericht Opvoeding tegenwoordig vrijer en met meer overleg

Gepubliceerd op: 11 december 2014

Kinderen worden tegenwooCjg Noord-Groningen verschil opvoeden vroeger en nurdig veel vrijer opgevoed dan vroeger. Dat vinden ouders als ze de tijd van nu vergelijken met vroeger, toen zij zelf jong waren. Dat bleek uit de interviews die de medewerkers van het CJG Noord Groningen hielden onder de bezoekers van de Baistenmaart 2014 in Winsum. Van de 81 ondervraagden noemde 26 mensen (32%) de vrijheid voor de nu opgroeiende generatie. Op de tweede plaats werd genoemd dat er bij de opvoeding nu veel meer sprake is van onderling overleg tussen ouder en kind en dat er veel meer wederzijdse betrokkenheid is.

Toename prikkels

Een ander element dat door veel ouders werd genoemd was de aanwezigheid en invloed van de digitale media, in al zijn facetten. Kinderen krijgen door de digitale wereld volgens de ouders veel meer prikkels dan vroeger, zijn minder vaak buiten en moeten actief beschermd worden tegen de negatieve gevolgen. Opvallend was tevens dat circa 15 % van de ondervraagde ouders van mening is dat er weinig verschil is tussen vroeger en nu als het gaat om opvoeden en opgroeien van kinderen.

 

Het CJG was met een stand aanwezig op de Baistenmaart om met ouders in gesprek te gaan over de dienstverlening van het CJG. Tijdens en na de interviews was er volop de gelegenheid voor kinderen (en ouders) om op bijzondere wijze op de foto te gaan. Onder alle geïnterviewden is na afloop een bioscoopbon verloot. De winnares was Janna Tuma uit Ulrum. De bioscoopbon is vorige week uitgereikt.

Over het CJG Noord Groningen

Het CJG Noord Groningen is een samenwerking tussen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond. Het CJG werkt samen met Bureau Jeugdzorg Groningen, GGD-Groningen, Jongerenwerk, MEE-Groningen, Stichting MJD, Stichting Welzijn en Dienstverlening.

Meer over en van het CJG:

www.cjg.bedum.nl

Speciaal voor jongeren: http://kwaitwel.nl/