Nieuwsbericht Oproep bedrijven en organisaties: doe mee aan de armoedeconferentie!

Gepubliceerd op: 15 oktober 2013

Op 27 maart dit jaar werd de aftrap gegeven voor de Armoedeconferentie ‘t Hoogeland. Doel van deze conferentie was om partijen, die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in de regio, met elkaar kennis te laten maken. En dat is gelukt! Daarom wordt op woensdag 30 oktober een vervolg gegeven aan de Armoedeconferentie. Samen met betrokken partijen worden dan afspraken gemaakt in een ‘Pact van Samenredzaamheid en wordt hieraan inhoud gegeven.

Oproep aan bedrijven en organisaties in Bedum, De Marne Winsum en Eemsmond

De bijeenkomst op 30 oktober a.s. wordt georganiseerd door de Cliëntenraad SoZaWe en Werkplein Noord-Groningen. Alle bedrijven en organisaties uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, die een actieve bijdrage wil leveren aan voorkomen en bestrijding van armoede, maar zich nog niet hebben aangemeld, zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur, op het Werkplein Noord-Groningen (in ‘De Beurs’ bij het station in Winsum).

Invulling avond

Op de avond zelf gaat men aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma, gericht op voorkoming en bestrijding van armoede. Iedereen die vanuit een organisatie een actieve bijdrage wil leveren aan het voorkomen en bestrijden van armoede kan hier aan meedoen.

Het programma van de avond bestaat uit twee delen: het opstellen van het ‘Pact van Samen-redzaamheid’ én concrete projecten tot stand brengen waarin we uitvoering geven aan de doelstellingen van dit Pact. Pijlers zijn:

  • Kennen en gekend worden
  • Liever voorkomen dan genezen
  • Aanval op uitval
  • Op eigen benen staan
  • Benutten maatschappelijke betrokkenheid

Doel is om een platform te creëren waarmee bestaande en nieuwe initiatieven een duidelijke plek krijgen.

Word partner in het pact!

Wilt u namens een organisaties/instelling (uit de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) aanwezig zijn op deze avond, meldt u zich dan voor 28 oktober per mail aan: balie@sozawe-winsum.nl. Na uw aanmelding ontvangt u aanvullende informatie, ten behoeve van deze bijeenkomst.