Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 oktober  a.s. om 19:30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.
Bespreekpunten:

  • Nieuwbouw MFA Sportpark Bedum
  • Bestemmingsplan gebouwd erfgoed
  • Consultatie Stationsgebied (informerend, rechtstreeks geagendeerd)
  • Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 (rechtstreeks geagendeerd)
  • Cofinanciering ommetje Onderdendam (rechtstreeks geagendeerd)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

 

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.