Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering 28 maart 2018

De gemeenteraad vergadert op woensdag 28 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken

  • MER-beoordeling oostelijke ontsluitingsweg Bedum
  • Positionering Werkplein Ability in de nieuwe Gemeente Het Hogeland
  • Overheveling budgetten 2017 naar 2018

Bespreekpunten

  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt in Bedum. (rechtstreeks geagendeerd)
  • Visie inwonerkracht (rechtstreeks geagendeerd)
  • Begroting herindelingskosten (rechtstreeks geagendeerd)
  • Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg  (rechtstreeks geagendeerd)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de griffie: h.kruims@bedum.nl (050-3018220). De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.