Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering op donderdag 14 december

De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 december a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Bespreekpunten:

  • Dienstverleningsconcept nieuwe gemeente Het Hogeland
  • Beheersplan kademuren en beschoeiingen
  • Solidariteit Groninger gemeenten  in de kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg en de PGB voor het jaar 2018 (rechtstreeks geagendeerd)
  • Adviesraad Wmo en Jeugdwet BMWE (ter vaststelling, rechtstreeks geagendeerd)

Hamerstukken:

  • Wijziging APV inzake wet aanpak woonoverlast
  • Najaarsnota 2017
  • Controleprotocol
  • Sociaal Domein: Inkomensdeel

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/  Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering. 

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.