Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering op donderdag 20 september

De gemeenteraad vergadert op donderdag 20 september  a.s. om 19:30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Bespreekpunten:

  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt te Bedum
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bed & breakfast aan de Bedumerweg 34 te Onderdendam
  • Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg
  • Krediet t.b.v. huisvesting bestuur en organisatie gemeente Het Hogeland

Hamerstukken:

  • Aanvraag bijdrage fase 2 voor renovatie en verbouw van dorpshuis "De Kern" in Zuidwolde
  • Fietsstrategie gemeente Bedum

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.kastermans@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.