Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering op 22 februari

De gemeenteraad vergadert op donderdag 22 februari  a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Bespreekpunten:

  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt in Bedum.

Hamerstukken:

  • Planontwikkeling (omgevingsvergunning en krediet) Folkerdastraat 15 t/m 23 in Bedum
  • Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de griffie: h.kruims@bedum.nl (050-3018220). De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.