Openbare bijeenkomsten

Commissievergadering op donderdag 7 juni

De vergadering van de raadscommissie ABZ wordt gecombineerd met de raadscommissie VROM en deze vergadert op donderdag 7 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Presentatie van en gesprek met de politie over het Veiligheidsbeeld van Bedum
  • Krediet vernieuwing behuizing en herinrichting Hertenkamp
  • Jaarstukken 2017, Meerjarenkoers 2019-2021 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Groningen
  • Grondexploitatie Ter Laan IV

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, tel. 050-3018220 (of algemeen: 050-3018911).

De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en). 

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.