Openbare bijeenkomsten

Raadsvergadering op donderdag 26 april

De gemeenteraad vergadert op donderdag 26 april  a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Bespreekpunten:

  • Geen

Hamerstukken:

  • Wijziging verordening Re-integratie en verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet (rv nr 023)
  • Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen (rv nr 024)
  • Wijziging Legesverordening 2018 i.v.m. aanleg breedband (rv nr 025)
  • Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 026)
  • Beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019 ARCG  (rv nr 027)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.kastermans@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op: https://besluitvorming.bedum.nl/. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

 

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.