Nieuwsbericht Oosterseweg Zuidwolde gestremd voor doorgaand verkeer

Gepubliceerd op: 10 juni 2015

De Oosterseweg in Zuidwolde is van 15 tot en met 19 juni gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming houdt verband met werkzaamheden aan de verhoogde splitsing van de weg met Kosterijland.

Omwonenden van de verhoogde splitsing klagen over trillingen als er zwaar verkeer er overheen rijdt. De gemeente erkent de problemen en past de splitsing nu aan. De hellingen worden verlengd en er worden maatregelen getroffen om de snelheid te matigen. Verwacht wordt dat de hinder daarmee tot het verleden behoort.