Nieuwsbericht Ook Togtemaarschool en scholen Zuidwolde moeten worden versterkt

Gepubliceerd op: 28 september 2015

Het consortium dat in opdracht van de NAM in het aardbevingsgebied schoolgebouwen controleert  (VIIA) heeft rapport uitgebracht over De Togtemaarschool in Bedum en de R.A. Venhuisschool en De Akker in Zuidwolde. Uit de rapporten blijkt dat ook deze scholen bouwkundig moeten worden versterkt om bestand te zijn tegen mogelijke toekomstige zwaardere aardbevingen.

Eerder al bracht VIIA rapporten uit over vier andere basisscholen in Bedum. Ook die moeten bouwkundig worden versterkt. Overigens is er bij geen van de nu onderzochte scholen sprake van directe veiligheidsrisico's bij aardbevingen. Bouwkundige elementen die een gevaar zouden kunnen vormen, zijn inmiddels weggenomen.

Maatregelen

De maatregelen die voor de drie scholen worden aanbevolen, bestaan onder meer uit het verstevigen van daken en zolderverdiepingsvloeren, het aanbrengen van een betonnen 'schil' op wanden en het aanpassen van de fundering.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de schoolgebouwen  tijdelijk moeten worden ontruimd. VIIA geeft aan dat de werkzaamheden aan de Togtemaarschool 27 weken in beslag nemen. Het werk aan de R.A. Venhuisschool duurt 26 weken; die aan De Akker 20.

In Bedum bestaat sinds het begin van dit jaar een zogeheten 'transitietafel'. Hieraan hebben de gemeente en de schoolbesturen zitting. NAM wordt bij gelegenheid uitgenodigd. De partijen ontwikkelen onder meer scenario's voor al dan niet tijdelijke huisvesting voor het basisonderwijs in de gemeente.

De rapporten over de scholen zijn digitaal in te zien op de pagina 'Versterking scholen' en op die van de drie scholen. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen zijn geïnformeerd. Voor die ouders worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.