Nieuwsbericht Ontwerprapport Rondje om de Noord online

Gepubliceerd op: 04 april 2018

Eind vorig jaar konden inwoners ideeën en suggesties indienen die de noordkant van Bedum duurzamer en toekomstbestendig moeten maken. Van de gelegenheid werd flink gebruik gemaakt. De aangedragen ideeën en suggesties zijn gebundeld in een rapport. Dat kan hier worden ingezien. Het college wil voor de komende zomer met voorstellen komen over de uitvoerbaarheid. De gemeenteraad beslist daar uiteindelijk over.

Meer informatie