Nieuwsbericht Ontwerpen voor nieuwe basisscholen in Bedum en Zuidwolde

Gepubliceerd op: 01 december 2017

De ontwerpen voor de nieuwe openbare 'Togtemaarschool' in Bedum en voor samenwerkingsschool ''t Groenland' in Zuidwolde zijn bekend. De ontwerpen zijn al gepresenteerd aan de ouders en aan omwonenden. De 'Togtemaarschool' in Bedum is nu nog gehuisvest in een gebouw dat uit het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw stamt.  

Bij een inspectieronde op aardbevingsbestendigheid in 2015 bleek dat versterkende maatregelen nodig zijn. Ook andere schoolgebouwen werden destijds geïnspecteerd. Daarop volgde een nadere studie waaruit bleek dat nieuwbouw van de openbare basisschool aan De Vlijt om verschillende redenen de voorkeur heeft. Die nieuwbouw is gedacht op een locatie, even ten oosten van de huidige school. Op die plek, op de hoek van De Vlijt en de Bazuinslaan, liggen nu een skatebaan  en een basketbalveldje.

Ontwerp 'Togtemaarschool'

Het ontwerp voor de nieuwe 'Togtemaarschool' is afkomstig van architectenbureau Team 4 uit Groningen. Het ontwerp gaat uit van een bouwlaag op de begane grond en een kleinere verdieping. Tegenover de school komt parkeergelegenheid. Ook wordt daar een 'Kiss and Ride'-voorziening gerealiseerd. Voor de skatebaan en het basketbalveldje worden alternatieve locaties gezocht. Uitgangspunt is dat die terugkeren. De omwonenden worden betrokken bij de toekomstige invulling van de locatie waar de 'Togtemaarschool' nu staat.

Togtemaar impressie

Ontwerp samenwerkingsschool ''t Groenland''

Het ontwerp voor de samenwerkingsschool ''t Groenland' is van de hand van architectenbureau BCT uit Enschede. Het komt op de plek waar het gebouw van de voormalige openbare basisschool 'R.A. Venhuisschool' staat. Het gebouw wordt momenteel bewoond door een kraakwacht en wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. De school – een fusie van de christelijke basisschool 'De Akker' en de openbare 'R.A. Venhuisschool' – is nu nog gehuisvest in het gebouw van 'De Akker' aan de Tuinbouwstraat. Het schoolgebouw is uitgebreid met twee tijdelijke units. De 'Mauritshal', die naast de nieuw te bouwen school staat, wordt bouwkundig versterkt. Dat gebeurt tegelijk met de bouw van de school. Op verzoek van de Zuidwolder bevolking komt er in het gebouw ruimte die als 'huiskamer' voor activiteiten kan worden gebruikt. De peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen ook onderdak in het nieuwe gebouw.

Groenland impressie

Omwonenden

Zowel in Zuidwolde als in Bedum zijn de omwonenden van de nieuw te bouwen scholen geïnformeerd over de plannen. In Bedum stuit de nieuwbouw op bezwaren van een aantal omwonenden. Daarmee is de gemeente in overleg. De plannen in Zuidwolde zijn  overwegend positief ontvangen. Wel zijn er zorgen geuit over de verkeersdruk en de verkeersafwikkeling bij de nieuwe school. Dit wordt door de gemeente, met Veilig Verkeer Nederland, met de omwonenden uitgewerkt. Ook de ouders van de schoolkinderen hebben kennis kunnen nemen van de ontwerpen. Zij hebben er enthousiast op gereageerd.

Planning

De verwachting is dat de bouw van de beide nieuwe scholen in 2018 begint en eind 2018 of begin 2019 gereed zal zijn. Daarmee is de versterkings- en vernieuwingsoperatie van schoolgebouwen in de gemeente afgerond.

Meer informatie: