Nieuwsbericht Onderhoud bosje Zuidwolde

Gepubliceerd op: 22 maart 2011

In het bosje naast de Eemshavenweg te Zuidwolde is sprake van achterstallig onderhoud. Om die reden voert Landschapsbeheer er deze week onderhoudswerkzaamheden uit. Het bosje net ten noorden van het viaduct Westerseweg heeft kale plekken doordat de dicht op elkaar groeiende bomen weinig licht door laten. Een aantal bomen wordt gekapt en vervangen door struiken zoals de Vlier, Meidoorn, Gelderse roos en de Lijsterbes. Met de werkzaamheden die onder ecologisch toezicht plaatsvinden, wordt dit gebiedje van ongeveer 2500 m2 een waardevoller habitat voor broed- en trekvogels, insecten en kruiden.