Nieuwsbericht Officiële opening tijdelijke school Bedum

Gepubliceerd op: 31 augustus 2016

De tijdelijke school aan Ter Laan 8 in Bedum wordt op vrijdag 2 september officieel geopend. Dat gebeurt in een korte bijeenkomst die om 15.30 uur begint. De openingshandeling wordt verricht door Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Hij krijgt daarbij assistentie van twee kinderen uit de onderbouw van de scholen die er als eerste intrek in nemen. Na afloop van de officiële opening kunnen geïnteresseerden van 16.15 tot 17.00 uur de school bezichtigen.

School ongeveer drie jaar in gebruik

De school blijft ongeveer drie jaar in gebruik. De Bedumer basisscholen worden in die periode aardbevingsbestendiger  gemaakt. De eerste scholen die worden aangepakt zijn GBS 'De Horizon' en de RK 'St. Walfridusschool'. Die zijn sinds deze week gehuisvest in het tijdelijke gebouw.

'De Horizon' en de 'St. Walfridusschool' maken het schooljaar 2016/2017 gebruik van het onderkomen. Daarna wordt CBS 'De Regenboog' er in gehuisvest. Met de versterking en gedeeltelijke nieuwbouw van die school is ook ongeveer een jaar gemoeid. Of de openbare 'Togtemaarschool' gebruik gaat maken van de tijdelijke huisvesting is nog niet bekend.

Tijdelijke units in Zuidwolde

De twee basisscholen in Zuidwolde zijn gefuseerd. De fusieschool ''t Groenland' krijgt nieuwe huisvesting op de plek waar OBS 'Venhuisschool' staat. De school heeft tijdelijk onderdak in het gebouw van de voormalige CBS 'De Akker'. Dat gebouw is uitgebreid met tijdelijke units. De nieuwe school in Zuidwolde moet over anderhalf jaar klaar zijn.

Bedum voorop met scholenaanpak

Alle scholen in Bedum zijn over drie jaar aardbevingsbestendig. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de gebouwen toekomstbestendig en duurzaam te maken. Bedum loopt in de aardbevingsregio voorop met de scholenaanpak. Het scholenprogramma in Bedum kost rond de 11 miljoen euro. Ongeveer driekwart van dat bedrag wordt opgebracht door de NAM, de NCG, ministeries en de schoolbesturen.  De gemeente Bedum draagt zelf drie miljoen euro bij.