Nieuwsbericht Noordwolderweg wordt verbeterd

Gepubliceerd op: 27 mei 2013

De Noordwolderweg tussen de bebouwde kommen van Bedum en Noordwolde gaat op de schop. Daardoor is de weg van 3 tot 15 juni gestremd voor doorgaand verkeer. Het dorp Noordwolde blijft gewoon bereikbaar vanaf de kant van  Zuidwolde. Na de Noordwolderweg worden verschillende andere buitenwegen in de gemeente aangepakt. De wegverbinding tussen de beide dorpen wordt voorzien van een betere fundering en een nieuwe asfaltlaag. Verder wordt er betonnen bermverharding aan weerszijden van de weg aangebracht. Panden langs de weg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Alleen tijdens het aanbrengen van wapening en het asfalteren kan er tijdelijke sprake zijn van verminderde bereikbaarheid. Dat asfalteren gebeurt tussen 10 en 15 juni. Daarna wordt de nieuwe bermverharding aangebracht. De stremming wordt dan waarschijnlijk opgeheven hoewel de gemeente niet uitsluit dat er dan tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. In de eerste week van juli moet het werk klaar zijn.

SMS-service

De bewoners van de weg zijn inmiddels per brief door de gemeente geïnformeerd. Ook hebben ze bezoek gehad van medewerkers van Openbare Werken van de gemeente. Voor die bewoners heeft de gemeente een SMS-service ingesteld: als het werk vertraging oploopt of als er anderszins problemen zijn, worden ze daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht. De planning is een voorlopige: het weer zou bijvoorbeeld roet in het eten kunnen gooien.

Bereikbaarheid

De bebouwde kom van Noordwolde blijft vanaf de kant van Zuidwolde bereikbaar. Rond 14 juni wordt het deel van de Noordwolderweg tussen de rotonde bij Zuidwolde en de zuidelijke komgrens van het dorp geasfalteerd. Het verkeer wordt dan via Bedum omgeleid.. De bedrijven en bewoners van dat deel van de Noordwolderweg ontvangen nog nadere informatie van de gemeente.

Landbouwverkeer

De verbetering van de weg is onderdeel van een project om buitenwegen in de gemeente te versterken. Die versterking is nodig door het zwaarder wordende landbouw en vrachtverkeer. Door de bermverharding langs die wegen te verbeteren, verwacht de gemeente dat de verkeerveiligheid vooral voor fietsers toeneemt. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie en de Europese Unie. Het project moet in de loop van de komende herfst zijn afgerond.

Andere wegen

De weg Ter Laan wordt na de Noordwolderweg aangepakt. Vóór de bouwvak volgen dan nog de Munnikeweg en de Oosterseweg bij Zuidwolde. Daarna gaan het Winsumertrekpad bij Onderdendam en de Stadsweg/Lageweg tussen Onderdendam en Bedum op de schop. Ook bewoners en bedrijven langs de wegen worden bijtijds mondeling en schriftelijk door de gemeente geïnformeerd. Informatie over project  en over stremmingen en dergelijke komt ook op deze website te te staan.