Nieuwsbericht Werkzaamheden brug vertraagd

Gepubliceerd op: 23 februari 2011

De brug over het Boterdiep in de weg tussen Onderdendam en Fraamklap zou volgens plan morgen (donderdag 24-2) met een hijskraan worden verwijderd. Dat werk is vertraagd. Het zogenaamde 'hijsplan' dat door het takelbedrijf is ingediend, is afgekeurd. Uitvoering van de werkzaamheden volgens dat plan zou gevolgen kunnen gaan hebben voor een nabijgelegen woning en voor de kademuren van de Uiterdijk.

Nieuw plan

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw plan waarin tegemoet wordt gekomen aan de geconstateerde problemen. De gemeente hoopt dat het plan in de loop van volgende week klaar is en dat dan met de takelwerkzaamheden kan worden begonnen.

Restauratie noodzakelijk

De brug over het Boterdiep dateert van 1886 en is een rijksmonument. De brug verkeert in een matige staat en wordt gerestaureerd. Daarmee is een bedrag van 118.000 Euro gemoeid. De werkzaamheden aan de brug duren naar verwachting tot eind april van dit jaar. Het Jaagpad naar Fraamklap is voor autoverkeer gestremd; fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een noodbrug.