Nieuwsbericht Wat wel en niet door het riool?

Gepubliceerd op: 16 december 2012

Heeft u weleens last van verstoppingen in uw huis? Bijvoorbeeld in uw keuken, wc, wasbak of douche? Dit kan veroorzaakt worden door voorwerpen die doorgespoeld worden, terwijl het rioolstelsel dit niet aankan. Wij willen u graag informeren wat wel en niet door het riool kan.

Wat mag niet in het riool?

Het rioolstelsel raakt verstopt als er bijvoorbeeld vetten, oliën, doekjes, cementresten of ander afval doorgespoeld wordt. Vet of oliën stollen in het hoofdriool en dit zorgt voor een dikke laag op de buizen waaruit het riool bestaat. Pompen die zorgen voor de afvoer van afvalwater raken verstopt door doekjes die u door het toilet gespoeld worden. De gemeente moet dan hoge kosten maken om het hoofdriool te laten reinigen of pompen te repareren. Dit betaalt u, als inwoner, weer indirect door middel van rioolheffing.

Tot slot zijn er stoffen die niet in het riool mogen, omdat deze slecht zijn voor het milieu. Denk hierbij aan verfverdunner, reinigingsmiddel en medicijnen. Het waterschap moet dan hoge kosten maken om deze stoffen uit het afvalwater te halen, wat u indirect betaald via de zuiveringsheffing.

Geen (oliebollen)vet of olie in het riool

Het einde van het jaar nadert en er zullen weer heel wat oliebollen gebakken worden. De gemeente Bedum verzoekt iedereen het oliebollenvet niet in het toilet, gootsteen of put weg te laten lopen. Het vet veroorzaakt verstoppingen en storingen in het riool en in de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Dit betekent hoge kosten voor het oplossen van de ontstane problemen. Breng uw oliebollenvet daarom naar de daarvoor bestemde afvalpunten. Het overtollig vloeibaar frituurvet kan terug worden gedaan in de oorspronkelijke verpakking of een lege fles.

Het kan apart worden afgeleverd bij de buitendienst of bij een van de inleverpunten in supermarkten. Het vloeibaar frituurvet kan worden gerecycled. Er wordt onder meer biodiesel van gemaakt.