Nieuwsbericht Waar strooit de gemeente bij gladheid?

Gepubliceerd op: 09 december 2015

Het Bedumer college heeft onlangs het beleid vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de komende periode. Dat beleid wijkt niet af van dat van de afgelopen winter. U kunt het draaiboek gladheidsbestrijding inzien in de digitale gemeentewinkel of in het gemeentehuis.