Nieuwsbericht Voor zorgaanbieders: toegangscriteria begeleiding en dagbesteding Wmo vastgesteld

Gepubliceerd op: 25 juni 2015

Voor de inkoop begeleiding en dagbesteding Wmo 2016 en verder hebben de samenwerkende gemeenten toelatingscriteria opgesteld. Het betreft toelatingscriteria voor de contractering van de zorgaanbieders voor de begeleiding en dagbesteding Wmo.  Dit zijn criteria waar een aanbieder in ieder geval aan moet voldoen om te worden toegelaten tot de meervoudig onderhandse procedure Uitvoerders. Wilt u ook weten of u kunt voldoen aan de gestelde criteria? U kunt de toelatingscriteria raadplegen op de webpagina www.delfzijl.nl/ommelandersamenwerkingsmodel. Hier vindt u ook meer informatie.