Nieuwsbericht Voor aanbieders jeugdhulp: uitnodiging informatiebijeenkomst

Gepubliceerd op: 23 juni 2015

De Regionale ILogo Riggnkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) organiseert op 2 juli 2015 een informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de jeugdhulp in de regio Groningen voor 2016 en 2017. Jeugdhulpaanbieders zijn hiervoor van harte uitgenodigd van 16.00 – 18.00 uur in Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen.

De 23 Groninger gemeenten gaan voor 2016 en 2017 alle jeugdhulp gezamenlijk inkopen, zowel de intensieve zorg als de minder intensieve zorg. Gemeenten hebben deze keus gemaakt zodat zij de komende twee jaar vanuit deze gezamenlijke basis verder kunnen leren om de totale instroom van jeugdhulp met eigen inzet te sturen. Met als uiteindelijke doel meer problemen op te lossen in de basisondersteuning en zo het aandeel van de intensieve zorg terug te dringen (transformatie).

Aanbesteding

In de aanbesteding maken de Groninger gemeenten onderscheid in vormen van jeugdhulp door deze op te delen in de drie niveaus van het Groninger functioneel model, namelijk de basisondersteuning, de flexibele ondersteuning en de intensieve/gespecialiseerde ondersteuning. Daarbij laten zij ruimte voor zowel verticale als horizontale domeinoverstijgende intersectorale zorgtrajecten. Ook geven zij vervolg aan de inzet van de transformatie van de zorg. De aanbesteding is voor alle jeugdhulpaanbieders: grote en kleine(re) aanbieders, aanbieders die nu al zijn gecontracteerd en 'nieuwe' aanbieders van Jeugdhulp.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het aanbestedingsproces verder toegelicht. De officiële aankondiging van de aanbesteding volgt in de eerste helft van juli. Half november van dit jaar vindt de gunning plaats.

Inschrijving

De inschrijving voor de informatiebijeenkomst kan via het online registratieformulier op www.rigg.nl