Nieuwsbericht Vier koninklijke onderscheidingen in Bedum

Gepubliceerd op: 25 april 2014

Burgemeester Henk Bakker van Bedum reikte vrijdag, 25 april, in het kader van de landelijke ‘lintjesregen’ vier Koninklijke onderscheidingen uit.  Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Trefcentrum Bedum.

De Bedumers die onderscheiden werden, zijn:

G. (Gerrit) Ham uit Bedum

De heer Ham (Coevorden, 1951) is werkzaam als  advocaat in Groningen. Ham was in het verleden actief voor de PvdA-afdeling in Bedum en fungeerde in de periode 1990-1997 als voorzitter van de Lawntennis club Bedum. Van 1979 tot 1983 was hij lid van het College van Bijstand van de gemeente Bedum.  Gerrit Ham is sinds 1996 voorzitter van de Commissie van Beroep van de KNVB, afdeling Noord  en vanuit die functie lid van de landelijke Commissie van Beroep van de voetbalorganisatieorganisatie. Vanaf 2012 is hij voorzitter van de commissie die de fusie tussen de twee Bedumer voetbalvereniging v.v. Bedum en CVVB begeleid. De twee clubs gingen in 2013 op in de SV Bedum.

Gerrit Ham was in de periode 1987 tot 2003 bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht van het Kunstencentrum Groningen en diens rechtsvoorganger De Snieschoule Groningen. Van 1997 tot 2007 was hij bestuurslid/secretaris van het stichtingsbestuur van RTVNoord. Sinds 2007 is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de regionale omroep.

Gerrit Ham is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

J.M. (Jan Mente) Kruidhof uit Bedum

De heer Kruidhof (Stedum, 1936) was bankmedewerker. Kruidhof was van 1972 tot 1979 oprichter en secretaris van de vereniging voor protestants-christelijk kleuter- en basisonderwijs in zijn toenmalige woonplaats Stedum. Daar was hij tevens 12 jaar lang lid van de gemeenteraad en bestuurslid en voorzitter van de plaatselijke bouwvereniging. Ook was hij van 1974 tot 1989 lid van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente in Stedum.

In de jaren 1994 tot 1997 was hij lid van de restauratiecommissie van de Walfriduskerk in Bedum. Tot 2004 was hij twaalf jaar lang ouderling-kerkvoogd van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk in Bedum. Sinds 1992 verricht hij vrijwilligerswerk als ondersteuner van ouderen en hulpbehoevenden.

Jan Kruidhof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

J. (Jan) Stulp uit Zuidwolde

De heer Stulp (Bedum, 1940) was bankmedewerker. Van 1983 tot 20o2 was hij boekhouder van de Gereformeerde Kerk in Zuidwolde. Sinds 1992 is hij als vrijwilligers actief bij de Stichting Vluchtelingenwerk Bedum. Hij staat vluchtelingen bij en begeleidt ze. In de periode 1997-2010 fungeerde Stulp als bestuurslid van het Landelijk Verband van Commissies van Beheer (nu: Vereniging van voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN).

Sinds 2000 is de heer Stulp bestuurslid van de afdeling Bedum van de ouderenbond van het CNV. In de jaren 2003 tot 2010 was hij secretaris van het CDA, afdeling Bedum.

Jan Stulp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

H. (Hendrik) van der Velde uit Bedum

De heer Van der Velde (Bedum, 1943) was zelfstandig ondernemer. In de jaren 1973-1983 was hij voorzitter van de hulporganisatie ZOA. Hij was een van de oprichters. Sinds 1989 is hij voorzitter van het Herdenkingscomité Bedum. Vanaf 1990 is hij bestuurlijk actief binnen Algemeen Plaatselijk Belang Bedum. Van die organisatie is hij sinds 2004 voorzitter. In de periode 1991 tot 2010 vervulde hij verschillende functies in de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB). Ook is hij als bestuurder actief (geweest) in verschillende VVV-organisaties in Bedum en in de regio. Van 2002 tot 2006 was hij raadslid in Bedum

Sinds 1994 organiseert hij het Wereldkampioenschap Snert koken wen het Wereldkampioenschap Stamppot koken. Ook is hij actief als promotor van Groningse streekproducten. Van 2006 tot 2011 was hij voorzitter van het Grafisch Museum in Groningen. Vanaf 2008 is hij voorzitter van de Stichting Wielerronde Bedum.

Henk van der Velde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Henk Bakker benadrukte voorafgaand aan de uitreiking van de lintjes het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving:  “De Koninklijke Onderscheiding is ook in een ander opzicht van betekenis. De toekenning ervan bepaalt mensen erbij dat niks van zelf gaat en dat de overheid niet alles kan en zou moeten doen. Ik heb ’t dan over mensen die –meer dan vroeger- individualistisch zijn ingesteld, die een neiging tot consumentisme hebben: je neemt, je maakt gebruik zonder daarvoor wat terug te doen, buiten de betaling van je contributie. En juist dan is gemeenschapszin van belang, laten zien dat de samenleving niet zonder kan. Ook in die zin is een Koninklijke Onderscheiding een uitstekende gelegenheid om dat in de schijnwerper te zetten en de mensen die ’t doen, in het zonnetje.”

KO's 2014 gemeente Bedum v.l.n.r. Henk van der Velde, Jan Stulp, Jan Kruidhof, Gerrit Ham
v.l.n.r. Henk van der Velde, Jan Stulp, Jan Kruidhof, Gerrit Ham