Nieuwsbericht Vertrekkend raadslid Ate Wijnstra koninklijk onderscheiden

Gepubliceerd op: 28 maart 2018

CDA-fractievoorzitter Ate Wijnstra ontving op woensdag 28 maart een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Erica van Lente van Bedum. Wijnstra legt zijn raadslidmaatschap neer in verband met verhuizing naar de stad Groningen.

Ate Wijnstra (52) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats aan het einde van de raadsvergadering; de laatste die Wijnstra in Bedum meemaakt. Geboren Bedumer Ate Remkes Wijnstra maakt in 2002 zijn opwachting in de Bedumer politiek. Hij werd als fractie-assistent benoemd  en werd zo lid van de raadscommissie VROM. In april 2004 nam hij de raadszetel van zijn partijgenoot Nico Swartjes over. Die vertrok tussentijds.

Na de raadsverkiezingen van 2006 werd hij fractievoorzitter van het CDA. Deze functie bleef hij bekleden. Het fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Kristel Rutgers. Naast zijn politieke werk was Wijnstra jarenlang actief als voorzitter van de Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum; een van de grootste sportieve evenementen in de gemeente Bedum. Die functie vervulde hij tot 2010.

Ate Wijnstra is als projectleider werkzaam bij Waterschap Noorderzijlvest. Hij verhuist in april 2018 naar de gemeente Groningen.