Nieuwsbericht Verbetering buitenwegen

Gepubliceerd op: 20 juni 2013

De gemeente werkt in de zomer van 2013 aan verschillende wegen in het buitengebied. Die wegen worden versterkt en de bermverharding wordt verbeterd. Daarmee worden de wegen geschikt gemaakt voor het steeds zwaarder wordende landbouw- en vrachtverkeer. Ook de verkeersveiligheid wordt vergroot, vooral voor fietsers. Het project, waarmee 2,1 miljoen euro is gemoeid, wordt mede gefinancierd door de provincie Groningen en de EU.

De planning van de werkzaamheden en de gevolgen ervan vindt u op de pagina verbetering buitenwegen.