Nieuwsbericht Veranderingen in bijstand voor gezinnen

Gepubliceerd op: 30 juli 2012

Er zijn mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering, maar deze niet hebben aangevraagd. Misschien bent u dat wel. Heeft u heeft na 1 januari 2012 geen uitkering aangevraagd, omdat u dacht dat u door de huishoudinkomenstoets geen uitkering zou krijgen? U kunt zich tot en met 16 september  2012 melden bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum of, wanneer u 65 jaar of ouder bent, bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Huishoudinkomenstoets

Op 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Als iemand na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering aan wilde vragen, moest hij of zij voldoen aan de huishoudinkomenstoets. Een gezin kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle inwonende gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering.

Uitkering met terugwerkende kracht

De regels zijn weer veranderd: de huishoudinkomenstoets is nu weer afgeschaft. Daarom kunt u, als u denkt toch recht te hebben op bijstand, een uitkering aanvragen. Als u recht krijgt op de uitkering, kunt u de uitkering mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ontvangen. Dat betekent dat u ook over de maanden tot maximaal 1 januari 2012 een uitkering kunt krijgen.

Vraag snel aan

Denkt u in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? Dan kunt u zich melden bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum. Zij bekijkt of u wel of geen uitkering krijgt en beoordeelt dan of u met terugwerkende kracht recht heeft op een uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) met terugwerkende kracht aanvragen bij de SVB. Het aanvragen van de uitkering met terugwerkende kracht kunt u tot en met 16 september 2012 doen. Als u na deze datum een uitkering met terugwerkende kracht aanvraagt, wordt de aanvraag afgewezen. Denkt u dat u alsnog recht hebt op een bijstandsuitkering? Meldt u zich dan snel bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum op telefoonnummer 0595-750300 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur) of, indien u 65 jaar of ouder bent, bij de SVB op telefoonnummer 050-3169085.