Nieuwsbericht Veldoefening meerdaagse aardbevingsoefening in Zuidwolde

Gepubliceerd op: 24 mei 2018

Veiligheidsregio Groningen organiseert in november een meerdaagse aardbevingsoefening. Deze bestaat uit drie onderdelen: een veldoefening (17-11), een crisisoefening (26-11) en de derde oefendag (30-11) wordt besteed aan de nafase.

In de komende maanden wordt het scenario voor deze meerdaagse oefening ontwikkeld. Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken, worden hierbij vele instellingen en (hulporganisaties) betrokken. Daarnaast worden maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en inwoners gevraagd om mee te denken. De meerdaagse oefening in het najaar wordt gebaseerd op een scenario dat reëel en actueel is. Het scenario zal in ieder geval een zware beving betreffen, met een epicentrum ergens in het 'kern' gebied, maar met vele effecten hiervan in meerdere gemeenten in de regio. Bij het beoefenen van het scenario wordt uitgegaan van een zogenaamde 'GRIP-4' situatie, wat betekent dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten in het crisiscentrum aan de Sontweg bijeen komen om in afstemming deze ramp te bestrijden. Dit gebeurt tijdens de tweede oefendag, de crisisoefening.

Zuidwolde beoefent effecten aardbeving

De veldoefening vindt plaats in Zuidwolde. Hier worden de effecten van het scenario die plaatsvinden in Zuidwolde daadwerkelijk 'op straat' geoefend.

Welke effecten dat exact zijn, gaat de VRG gezamenlijk met inwoners verder uitdenken. Inwoners zijn woensdagavond 23 mei bijgepraat door burgemeester Erica van Lente van de gemeente Bedum en een vertegenwoordiger van de VRG. Aanwezigen reageerden positief op het feit dat de oefening in hun dorp gaat plaatsvinden.

Waarom Zuidwolde?

De VRG wil in Zuidwolde oefenen, omdat inwoners hier ook te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning: de effecten van de aardbevingen. Zuidwolde ligt aan de rand van het bevingsgebied. De effecten van de aardbevingen lijken hier minder zwaar, maar ook hier heeft de gaswinning wel impact op de bewoners en hun leefomgeving. Ook in Zuidwolde hebben inwoners te maken met schade en de afhandeling hiervan. De plaatselijke school wordt hier bijvoorbeeld ook aardbevingsbestendig gebouwd.