Nieuwsbericht Veiligheid en toekomstperspectief voor de regio

Gepubliceerd op: 06 november 2013

Deze persverklaring is een reactie van de burgemeesters van de negen gemeenten in het gaswinningsgebied op het eindadvies van de commissie Meijer ‘Vertrouwen in een duurzame toekomst’.

De regio is de provincie Groningen erkentelijk voor de instelling van de commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen. De commissie heeft naar het oordeel van de burgemeesters een afgewogen advies samengesteld. Een advies dat daadwerkelijk een stevig perspectief biedt voor Noord-Oost Groningen. Burgemeester Rodenboog: “Wij zijn onder de indruk van de wijze waarop de commissie zich in de toekomst van de regio en haar inwoners heeft verdiept en van de betrokkenheid die de commissie in de richting van de bevolking toont. Er is met veel partijen gesproken en belangrijk: de inwoners van ons gebied zijn hierin niet vergeten. Dit betekent dat er nu een rapport op tafel ligt dat naar ons idee kan rekenen op een breed draagvlak in de regio.”

Goed evenwicht

De commissie heeft haar voorstellen via drie programmalijnen ontwikkeld. Veiligheid en toekomstzekerheid, kwaliteit van de woon- en leefomgeving en een duurzaam perspectief voor de regio. Volgens de burgemeesters heeft de commissie Meijer daarmee een goed evenwicht gevonden tussen maatregelen die nodig zijn om inwoners individueel tegemoet te komen in de schade en de overlast die wordt ondervonden en voorstellen die het toekomstperspectief van de regio als geheel versterken. Beide zijn nodig. Ook als de gaswinning morgen stopt! In die zin zijn de voorstellen onafhankelijk van het besluit van het kabinet in januari over de toekomst van de gaswinning in onze regio. De burgemeesters geven aan dat ze er daarom ook vanuit gaan dat alle verantwoordelijke partijen de conclusies van de commissie snel zullen omarmen.

Alle door de commissie voorgestelde maatregelen zijn raak. Dat geldt ook voor het voorstel van de commissie om te komen tot herstel van vertrouwen van de inwoners van de regio in de rijksoverheid en de NAM. Een dialoogtafel waar de belangrijke thema’s rond gaswinning door betrokken partijen worden besproken en waar invulling wordt gegeven aan nieuwe verhoudingen tussen overheid, NAM en inwoners en bedrijven in het gebied. In het advies doet de commissie tot besluit een appèl op iedere partij om haar rol en verantwoordelijkheid te nemen en zo ook op de lokale bestuurders. “Wij zijn van harte bereid en zeer gemotiveerd om die handschoen op te pakken”, zegt burgemeesters Rodenboog.

Veiligheid vormt fundament

De commissie doet geen rechtstreekse uitspraak over het besluit dat genomen moet worden over de toekomst van de gaswinning en laat daarmee de verantwoordelijkheid waar die hoort, namelijk bij het kabinet. De burgemeesters benadrukken dat zij van mening zijn dat in het licht van dat besluit een zwaar accent moet liggen op een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van het gebied, want alleen daarmee wordt een goed fundament gelegd onder de uitvoering van de adviezen van de commissie Meijer.

 

Namens de burgemeesters van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Slochteren, Ten Boer en Winsum,

 Albert Rodenboog, burgemeester gemeente Loppersum