Nieuwsbericht Uitnodiging concept meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Gepubliceerd op: 21 oktober 2015

Op woensdag 4 november 2015 presenteert Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders het concept van het eerste meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020. We nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst hierover op: 4 november 2015 19.30 – 22.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in de Kerk Waardevol Leven, Badweg 20, Loppersum.

Programma ter consultatie

Het conceptprogramma wordt in de maand november ter consultatie voorgelegd aan een stuurgroep van maatschappelijke organisaties en een stuurgroep van de bestuurders van de twaalf betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. In december vindt besluitvorming plaats door de colleges van B&W, het college van Gedeputeerde Staten en de ministerraad.

Uitvoering start 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 gaat de uitvoering van start. Na de bijeenkomst op 4 november worden er op diverse locaties in het aardbevingsgebied aanvullende informatiebijeenkomsten gehouden.

Deze vinden plaats voor de besluitvorming in december. Houdt hiervoor de website van de Nationaal Coördinator Groningen  en deze site in de gaten.