Nieuwsbericht Twee inwoners gemeente Bedum koninklijk onderscheiden

Gepubliceerd op: 26 april 2018

De heren P.(Pieter) van der Wal uit Noordwolde en A.H. (Anton Harms) Senneker uit Bedum krijgen op 26 april een Koninklijke Onderscheiding  uit handen van burgemeester Erica van Lente. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats in het Trefcentrum Bedum.

Pieter van de Wal (Norg, 1956) ontvangt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de gemeenschap van zijn woonplaats, Noordwolde en het buurdorp Zuidwolde. Van der Wal was in de jaren 1997-2004 voorzitter van de sportvereniging ZNS. In 2003 stond hij mede aan de basis van 'Boeskoolnijs'; een kwartaalblad voor Noord- en Zuidwolde. Hij was 10 jaar lang hoofdredacteur van het magazine. Van 2007 tot 2015 fungeerde hij als voorzitter van de voetbalvereniging VV Noordwolde. In 2017 trad hij toe tot het bestuur van de stichting Plaatselijk Belang Noordwolde.

Anton Senneker (Bedum, 1944) vervulde van 1983 tot 2017 verschillende bestuursfuncties bij het Huurdersplatform Bedum-Ten Boer; een adviesorgaan van woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum. Hij was langdurig voorzitter van het platform. Binnen de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Bedum vervulde hij tussen 1987 en 2016 de functies van scriba,  ouderling en preses. Senneker was daarnaast actief bij de voetbalvereniging CVVB en de opvolger, fusieclub SV Bedum. Daar vervulde hij van van 1982 tot 2016 tal van vrijwillige functies. Hij was onder meer grensrechter en lid van jubileumcommissies.

2018-04-26 Koninklijke onderscheidingen

Op de foto: de heer en mevrouw Van der Wal, links van burgemeester Erica van Lente. Rechts van haar de heer en mevrouw Senneker.