Nieuwsbericht Stremming De Vlijt Bedum wordt vrijdag opgeheven

Gepubliceerd op: 02 november 2017

In verband met rioleringswerkzaamheden is De Vlijt in Bedum, een belangrijke oost-westverbinding, al enige maanden gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming wordt aanstaande vrijdag, 3 november, opgeheven. Dat gebeurt waarschijnlijk aan het eind van de middag.

Er wordt voorlopig nog wel gewerkt aan de verdere afwerking maar daar ondervindt het verkeer nauwelijks hinder van.

De werkzaamheden worden begin volgende jaar hervat. Dan wordt onder meer de riolering tussen de Bazuinslaan en de Waldadrift vernieuwd. De voorbereidingen voor dat werk lopen nog. Als het werk is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Waldadrift. Die herinrichting moet eind 2018 klaar zijn. De plannen daarvoor zijn tot stand gekomen in nauw overleg met aanwonenden.

De vernieuwing van de riolering in De Vlijt is de opmaat voor de verdere realisatie van de centrumplannen voor Bedum. Die voorzien in nieuwbouw van woningen en winkel en de aanleg van parkeergelegenheden. Ook moet er een gezondheidscentrum komen.