Nieuwsbericht Sociale Zaken en Werk Hoogeland nodigt cliënten uit voor gesprek

Gepubliceerd op: 03 februari 2016

In het kader van de Participatiewet nodigt Sociale Zaken en Werk Hoogeland de komende maanden haar cliënten uit voor een persoonlijk gesprek. Iedereen uit de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond met een uitkering, die al langere tijd geen persoonlijk contact heeft gehad met Sozawe Hoogeland, krijgt hiervoor een oproep.

Mogelijkheden optimaal benutten

Het gaat hierbij om mensen die onvoldoende in beeld zijn, als het gaat om hun kwaliteiten, wensen, activiteiten en beperkingen om aan het werk te zijn of om andere maatschappelijke activiteiten te doen. Het gesprek is bedoeld om samen de mogelijkheden en kansen te bespreken en waar mogelijk te gaan benutten. Dat kan betaald werk of scholing zijn. Maar ook vrijwilligerswerk, hulp bieden aan mensen in de eigen omgeving of het volgen van een cursus of opleiding. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek wordt een persoonlijk plan gemaakt. Daarnaast wordt bekeken of men voldoende gebruik maakt van de minimaregelingen die Sociale Zaken en Werk Hoogeland biedt.

De eerste cliënten ontvangen in februari een uitnodiging om op gesprek te komen bij Werkplein Noord-Groningen in Winsum, of indien gewenst in eigen omgeving. In totaal worden er gedurende dit jaar circa 350 inwoners uit de BMWE-gemeenten aangeschreven. Het kan zijn dat iemand later dit jaar voor het eerst een uitnodiging voor het gesprek ontvangt.

Participatiewet

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Het rijk heeft de uitvoering van deze wet bij gemeenten gelegd. Om gehoor te geven aan de uitvoering, wordt deze groep cliënten binnenkort opgeroepen worden voor een gesprek. Samen met de cliënt wordt gekeken welke mogelijkheden het beste bij hem/haar passen: het gaat hierbij om maatwerk. De gesprekken zijn niet vrijblijvend.