Nieuwsbericht Schade jaarwisseling groter dan vorig jaar

Gepubliceerd op: 18 januari 2012

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is voor ruim 8.800 euro schade toegebracht aan eigendommen. Dat bedrag is hoger dan na oud en nieuw van vorig jaar. Toen beliep het totale schadebedrag  6.500 euro.

 

Abri's vernield

De abri’s aan de Schoolstraat in Bedum moesten het ontgelden. Herstel van de schade kost het bedrijf dat de abri’s onderhoudt 1.900 euro. Ook de nabijgelegen fietsenstalling en een stalling bij de bushalte aan de Waldadrift, beide eigendom van de gemeente, vielen ten prooi aan vandalisme. Daaraan werd voor bijna 3.000 euro aan schade aangericht. Een speeltoestel aan De Vlasakker in Bedum moest het eveneens ontgelden. Dit kost 800 euro.

 

Bebording verdwenen

Net als voorgaande jaren verdwenen er tal van verkeers- en straatnaamborden. Vervanging hiervan kost in totaal ruim 1.500 euro. De kosten van een straatnaambord bedragen overigens 100 euro per stuk. Vervanging van een vernielde blikvanger aan het Ellerhuizerkleipad betekent voor de gemeente een kostenpost van 800 euro. Vuurwerk bracht voor 800 euro schade toe aan een aantal straatkolken.

 

Wat bezielt de vernielers?

Het schadebedrag voor de gemeente ligt bijna 4.000 euro hoger dan vorig jaar. Er leek toen sprake van een dalende tendens. In de jaren daarvoor bedroeg de schade aan gemeentelijke eigendommen nog tussen de 10.000 en 15.000 euro. Het schadebedrag nam sindsdien jaarlijks af. Wethouder Henri te Velde betreurt het dat de dalende lijn in de schade zich dit jaar niet heeft voortgezet: “We leken op de goede weg, hoewel de schade van 6.500 euro in 2011 natuurlijk ook 6.500 euro te veel was. Je vraagt je af wat die vernielers bezielt. Hun vernielzucht komt uiteindelijk als een boemerang terug: per saldo draait iedere Bedumer voor de gevolgen op. Zij dus ook. De politie maakt er natuurlijk werk van. Als het mogelijk is, wordt de schade op de veroorzakers verhaald.”