Nieuwsbericht Rode baretten veroveren Midden en Noord Nederland

Gepubliceerd op: 26 september 2011

Meer dan drieduizend militairen zullen van 26 september tot 7 oktober deelnemen aan de oefening Falcon Autumn. Deze grootste militaire oefening op Nederlandse bodem sinds jaren zal zich afspelen in grote delen van Noord- en Midden-Nederland. Zo’n 2500 mannen en vrouwen van de Air Manoeuvre Brigade zullen over de weg en door de lucht, in helikopters of met valscherm, worden ingezet. Falcon Autumn zal zich grotendeels in de openbare ruimte afspelen. U zult dus mogelijk iets horen en zien van de oefenende troepen.

 

Merkbare aanwezigheid

De oefening vindt niet alleen plaats in uw directe omgeving, maar we zullen u soms ook vragen om mee te doen. Het militaire optreden vindt steeds vaker plaats tussen en voor de mensen, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. Dit aspect van het moderne militaire optreden zal dan ook volop beoefend worden tijdens de oefening. Militairen zullen af en toe Vehicle Checkpoints (VCP’s) inrichten. Dit zijn controleposten waarbij de eenheden auto’s doorzoeken op zoek naar wapens of explosieven. Indien u tijdens Falcon Autumn zo’n VCP tegenkomen, wordt u gevraagd hieraan mee te werken en bijvoorbeeld uw auto te laten doorzoeken. Dit is uiteraard niet verplicht, ruim voor elk VCP is er gelegenheid het checkpoint te ontwijken door een andere route te nemen.

Tijdens Falcon Autumn zullen militairen in verschillende dorpen en steden zogenaamde sociale patrouilles lopen. Hierbij stellen zij dan gericht vragen aan willekeurige voorbijgangers. Ook hier geldt uiteraard dat medewerking niet verplicht is maar wel zeer op prijs wordt gesteld.

Verloop van de oefening

Op 26 september start de oefening vanuit de Oranjekazerne te Arnhem. Op de eerste dag vindt een actie met helikopters plaats in de bebouwde kom van Havelte. Tegelijkertijd verplaatsen militaire colonnes (300-400 voertuigen) vanuit Arnhem, via ‘t Harde naar Olst Wijhe, waar met behulp van de genie de IJssel wordt overgestoken. De rode baretten vervolgen hun weg richting het Noorden en stuiten in de buurt van Zuidwolde/Hoogeveen op de Hoogeveensche vaart. Hier legt de genie een brug en trekken de militairen verder het gebied in.

In het midden van de eerste week is een grote aanval op TT-circuit in Assen gepland. Het TT-circuit fungeert in het scenario van de oefening als vliegveld, dat door de militairen veroverd moet worden. Militairen voeren deze actie uit met helikopters, parachutes en via de weg met voertuigen. Na het veroveren van het TT-circuit, wordt een tijdelijke basis gebouwd. Vanuit deze basis ontrolt een scenario dat vergelijkbaar is met de inzet in Uruzgan. In de gemeentes Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo rijden en lopen militairen patrouilles in steden en dorpen, richten Vehicle Checkpoints in, gaan op zoek naar (oefen) explosieven en ruimen deze en voeren gesprekken met bestuurders, ondernemers, wijkraden en bevolking. In de tweede week van de oefening wordt een bevrijdingsactie uitgevoerd op een gebouw in Zuidlaren en vindt een gecoördineerd lucht- grondactie plaats op het oefenterrein Marnehuizen. De oefening eindigt op 7 oktober.

Het kan zijn dat ze bij de acties tijdens de oefening op vijandelijk vuur stuiten. Vanzelfsprekend betreft het hier oefenmunitie.

Klachtenregeling

Klachten over helikopters en vliegtuigen;

0800 022 6033

Schaderegeling

Contact opnemen met majoor MR van Nes 06-46021273.

 

Volg de rode baretten via;