Nieuwsbericht Restauratie historische brug Onderdendam uitgesteld

Gepubliceerd op: 08 april 2011

De brug over het Boterdiep in het Jaagpad tussen Onderdendam en Fraamklap wordt voorlopig niet gerestaureerd. Volgens plan zou de monumentale brug al eind februari worden verwijderd om in Groningen te worden opgeknapt; het uithijsen van de brug bleek echter een probleem. Besloten is nu om de brug na afloop van het toeristische vaarseizoen, na 1 oktober van dit jaar, te restaureren.

Plan om brug uit te hijsen

Voor het uithijsen van de brug is door de aannemer een plan gemaakt. Dat werd echter afgekeurd omdat er schade zou kunnen ontstaan aan nabijgelegen panden en de kade van de Uiterdijk. Vervolgens zijn verschillende andere mogelijkheden om de brug te verwijderen de revue gepasseerd. Ook die opties bleken niet haalbaar. Er wordt momenteel nog steeds gezocht naar een alternatief om de brug uit te hijsen en op transport naar Groningen te stellen. Als de brug verwijderd is, komt er een vaste oeververbinding voor fietsers en voetgangers.

Geen stremming tijdens vaarseizoen

Op 1 mei aanstaande begint het toeristische vaarseizoen. Het leggen van een tijdelijke vaste brug zou betekenen dat de vaarweg tussen Onderdendam en Bedum wordt gestremd. De gemeente vindt dat niet gewenst en stelt het werk daarom uit tot na 1 oktober.

Matige staat

De brug over het Boterdiep dateert van 1886 en is een rijksmonument. De brug verkeert in een matige staat en wordt daarom worden opgeknapt. Daarmee is een bedrag van 118.000 Euro gemoeid.