Nieuwsbericht Rekenkamer in gesprek met Bedumers

Gepubliceerd op: 10 juni 2015

Op 22 juni aanstaande organiseert de rekenkamercommissie van Bedum 'Rondetafelgesprekken' voor de inwoners van Bedum. Bedoeling van de avond is na te gaan hoe de inwoners denken over meedoen en meedenken met de gemeente: de burgerparticipatie. De gesprekken zijn een vervolg op een  enquête die  de afgelopen maand huis aan huis in Bedum is gehouden door studenten van de Thorbecke-academie. Daaraan deden meer dan 400 inwoners van Bedum en de omliggende dorpen mee.

De gesprekken staan onder leiding van onderzoekers van Rekenkameronderzoekers Friesland. Samen met de raadsleden van de rekenkamercommissie wordt nagegaan waarin de inwoners van Bedum  wel en waarin ze niet willen participeren. De resultaten van de gesprekken worden gebruikt in een rapport over burgerparticipatie dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Inwoners van de gemeente kunnen zich per mail aanmelden voor deelname: info@rekenkameronderzoekersfriesland.nl. De gesprekken op 22 juni vinden plaats in De Meenschaar in Bedum en beginnen om 19.30 uur.