Nieuwsbericht Reizen met kinderen

Gepubliceerd op: 26 april 2012

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee:

http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen/

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Aanleiding

Vanaf 26 juni 2012 hebben alle kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Omdat burgerzaken extra toeloop verwacht, is deze balie naast de normale openingstijden ook op donderdag 26 april van 13.00 tot 20.00 uur geopend.

Bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn eind juni niet meer geldig. Gaat u deze zomervakantie met de kinderen naar het buitenland? Vraag het reisdocument voor uw bijgeschreven kind dan zo snel mogelijk aan, in ieder geval vóór 1 mei. Dan krijgt u het waarschijnlijk nog voor 30 juni.