Nieuwsbericht Reiniging en inspectie riolering

Gepubliceerd op: 29 november 2012

Momenteel wordt circa 7 kilometer riolering in de gemeente Bedum door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd en geïnspecteerd. Dit gebeurt jaarlijks om te voorkomen dat het riool dichtslibt en om te bepalen waar en wanneer rioolbuizen gerepareerd of vervangen moeten worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

  • Te reinigen riolering: St Hubertusholt, De Zwaan, De Drie Rozen, Ceresakker, Schoolstraat(ged.)
  • Te reinigen en inspecteren riolering: Ludgerstraat, Coenderstraat, Walfriduslaan, Kapelstraat, Boterdiep Zz, Waldadrift, De Vlasakker, De Lijnbaan, De Ommelanderdrift, Krijthehof, Oosterend, Kuipersrijge, Tappersrijge, Cremersrijge, Weversrijge, De Bongerd, De Haken, ’t Holtstek en de Vrije Gang.

Mogelijke overlast

Bewoners van de betreffende straten worden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer. De riolen worden met hoge druk gereinigd. Het is mogelijk dat u geluiden kunt horen in de riolering van uw woning doordat deze druk zich verplaatst door de aansluitleiding. Dit is een normaal verschijnsel. Hoewel het sporadisch gebeurt, kan hierdoor spatwater uit de toiletpot komen. Om deze overlast te voorkomen adviseren wij u het toiletdeksel gesloten te houden. Bij schrobputjes kunt u een handdoek op het putje leggen. Ook kan het gebeuren dat door het reinigen van de riolering stankafsluiters in uw riolering worden leeggezogen. Hierdoor kan stankoverlast ontstaan. Door de stankafsluiters weer te vullen met water wordt deze overlast snel verholpen.
 
De reinigingswagen en de inspectiewagen staan soms op diverse locaties midden op de weg. Hierdoor kan het verkeer voor korte tijd wat hinder ondervinden. Mochten er zich toch nog problemen voordoen tijdens het reinigingen, dan kunt u de werknemers van de firma vandervalk + degroot aanspreken of contact opnemen met: coördinator openbare werken buitendienst, dhr. Schothorst tel. 050 3018240.