Nieuwsbericht Referendum op woensdag 21 maart

Gepubliceerd op: 28 februari 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is de stemming van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen– en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om de kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Kiesgerechtigde Nederlanders kunnen dan op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Stemmen en identiteitsbewijzen

U ontvangt van de gemeente Bedum een stempas als u:

 • de Nederlandse nationaliteit hebt
 • op 5  februari 2018 stond ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente Bedum
 • op 21 maart 2018 achttien jaar oud bent
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

De stempas staat op uw naam en is dus persoonlijk. Zonder stempas mag u niet stemmen. U ontvangt de stempas uiterlijk op woensdag 7 maart. Om te kunnen stemmen hebt u ook een identiteitsbewijs nodig, dat kan een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs zijn waarop staat 'geldig tot 22 maart 2013' of elke latere datum.

 • Bent u het identiteitsdocument kwijt of is het gestolen?

U kunt stemmen als u een proces-verbaal heeft van de politie en een ander document waar uw naam en foto op staan.

 • Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u het ook niet aanvragen?

Dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen via de gemeente. Het formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

 • Bent u de stempas kwijt?

Als u de stempas kwijt bent kunt u een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk 20 maart 2018 biij de afdeling burgerzaken (tot 12.00 uur). Als u de stempas kwijt bent op 21 maart 2018 kunt u niet stemmen.

Iemand anders voor u laten stemmen

 • Wilt u iemand anders voor u laten stemmen of kunt u niet zelf gaan stemmen?

Als u niet zelf kunt stemmen kunt u eenvoudig iemand machtigen uit de gemeente Bedum. U kunt dan de achterzijde van de stempas samen invullen en een kopie van uw identiteitsbewijs mee geven aan degene die voor u stemt. Let op: De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstemmen uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem uit.

Als u de machtiging schriftelijk wilt aanvragen kunt u ook het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen invullen in en inleveren voor 16 maart 2018 bij de gemeente Bedum. Als u iemand uit een andere gemeente wilt machtigen kunt u het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen invullen en inleveren voor 16 maart 2018 bij de gemeente Bedum.

U vindt de formulieren op onze website, uiteraard kunt u ze ook aan de balie afhalen of telefonisch aanvragen.

Zelf stemmen buiten de gemeente Bedum

 • Wilt u zelf stemmen buiten de gemeente Bedum?

U mag in een andere gemeente in Nederland stemmen. Dat kan door een kiezerspas aan te vragen bij de gemeente, u kunt bij de balie van burgerzaken  tot en met 16 maart 2018 uw stempas omzetten in een kiezerspas. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee bij de aanvraag. Als u de kiezerspas schriftelijk wilt aanvragen kunt u hiervoor een aanvraagformulier invullen, het  verzoek om een kiezerspas, de aanvraag moet voor 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.

 • Bent u op 21 maart 2018 in het buitenland en wilt u wel zelf stemmen?

Vul dan het verzoek om per brief te stemmen in. Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente Den Haag met een M3-formulier op de website van de gemeente Den Haag.

Stembureaus in de gemeente Bedum

Alle gebruikelijke stembureaus zijn voor dit referendum geopend. Op uw stempas staat uw stembureau vermeld.

Let op: burgerzaken gesloten op 21 maart

Op de dag van de verkiezingen is de balie van burgerzaken de hele dag gesloten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met 050 3018229.

Formulieren