Nieuwsbericht Recht op ondersteuning, doe u zelf niet te kort!

Gepubliceerd op: 18 augustus 2015

Veel mensen laten inkomensondersteunende mogelijkheden liggen. Op initiatief van Humanitas 't Hoogeland is er met verschillende organisaties begin 2015 een proefproject geweest in Winsum om mensen op weg te helpen gebruik te maken van regelingen door middel van het uitdelen van en ophalen van KansKaarten. Deze actie was een succes. Meerdere mensen maken dankzij de actie gebruik van regelingen, waardoor ze beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

In overleg met verschillende organisaties is besloten om de actie uit te breiden naar andere dorpen op het Hoogeland. Het eerstvolgende dorp is Bedum. De actie start in oktober.

Kanskaarten

Mensen die er wel voor in aanmerking komen, maken vaak geen gebruik van (inkomens)ondersteunende maatregelen. Samen met andere organisaties neemt Humanitas 't Hoogeland daarom het initiatief om mensen er op te wijzen van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Deze regelingen staan vermeld op KansKaarten.

KansKaarten-actie in oktober in Bedum

Na de succesvolle KansKaarten-actie in Winsum is besloten om in de loop van de tijd de actie ook in  andere dorpen in het Hoogelandgebied (Winsum, De Marne, Eemsmond en Bedum) te gaan houden. In oktober is Bedum aan de beurt. De KansKaarten worden eind september huis aan huis bezorgd in Bedum West. Begin oktober worden ze weer opgehaald.

Draagvlak bij instanties en organisaties in Bedum

Behalve de gemeente, welzijns- en ondersteunende organisaties, cli├źntenraden, adviesorganen en het Pact voor Samenredzaamheid, werken ook andere organisaties binnen de gemeente mee aan de actie. De eerste inventarisatie laat zien dat er grote bereidheid en draagvlak is om mee te doen. In de laatste week van augustus wordt er definitief afgestemd met alle partijen.

KansKaarten voor iedereen in het Hoogelandgebied

De KansKaarten-actie beperkt zich niet alleen tot Bedum West. De specifieke acties in de dorpen zijn ook bedoeld om extra aandacht te schenken aan de regelingen die er zijn. Binnenkort kunnen aanvragen worden gedownload vanaf diverse websites. Meer informatie volgt in de periode dat de kaarten worden bezorgd.