Nieuwsbericht Reageren op het wetsvoorstel herindeling? Dat kan!

Gepubliceerd op: 14 december 2017

Ook in Den Haag worden de nodige stappen gezet om Het Hogeland mogelijk te maken. Het wetsvoorstel voor de BMWE-samenvoeging is daarvoor ingediend bij de Tweede Kamer. Als betrokkene of belangstellende kunt u tot vrijdag 22 december 2017 een schriftelijke reactie geven op het wetsvoorstel.

Procedure

De herindeling is definitief wanneer de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen en de wet is gepubliceerd in de Staatscourant. Het wetsvoorstel is op vrijdag 17 november door Koning Willem-Alexander getekend. Vervolgens is het bij de Tweede Kamer ingediend. Wanneer de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel uitspreekt, is nog niet bekend.

Reactie

Betrokkenen en belangstellenden kunnen een schriftelijke reactie geven op het wetsvoorstel. Op de website van de Tweede Kamer is dit voorstel met aanverwante documenten en meer informatie over de procedure  te vinden. Het nummer van het kamerstuk is 34828.

Reacties op het wetsvoorstel kunt u richten aan:
De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
drs. F.M.J. Hendrickx,
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag.
Of via e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Na de reactietermijn besluit de commissie of zij het gebied bezoekt en een hoorzitting houdt. Wilt u namens een georganiseerd maatschappelijk verband inspreken tijdens de hoorzitting, geef dat dan alvast aan in uw reactie. Het is niet mogelijk om in te spreken als individuele inwoner, als gemeenteraadsfractie of als bestuur van een plaatselijke partijafdeling.