Nieuwsbericht Rapport 'Rondje om de Noord Bedum' later online

Gepubliceerd op: 28 maart 2018

Er is aangekondigd dat het ontwerprapport 'Rondje om de Noord Bedum' met ingang van 29 maart in te zien zou zijn op deze site. De besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders is nog niet afgerond. Dat gebeurt volgende week. Wij gaan er vanuit dat het ontwerprapport en andere stukken vanaf begin april online kunnen worden ingezien.