Nieuwsbericht Raad geeft groen licht voor 'Togtemaarschool' en 'De Regenboog' in Bedum

Gepubliceerd op: 28 september 2018

De Bedumer gemeenteraad is op donderdag 20 september akkoord gegaan met het voorstel voor nieuwbouw van de openbare Togtemaarschool en CBS 'De Regenboog' aardbevingsbestendig te maken. Daarvoor werd ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bedum werkt al een aantal jaren aan het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om, naast de versterking, de gebouwen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Dat leidde al tot twee nieuwe of vernieuwde scholen: GBS 'De Horizon' en RKBS 'St. Walfridusschool', beide in Bedum. Met de nieuwbouw van de samenwerkingsschool ''t Groenland' in Zuidwolde is onlangs een start gemaakt.

De 'Togtemaarschool' staat op de nominatie nieuwbouw te krijgen. Die moet worden gerealiseerd op een locatie, even ten oosten van de huidige plek van de school. Tegen de nieuwbouwplannen is verzet gerezen van buurtbewoners. De gemeenteraad verklaarde donderdag  echter 'geen bedenkingen' tegen de plannen te hebben, Daarmee is de weg vrijgemaakt voor het verdere vergunningstraject.

De raad nam kennis van de stand van zaken van het programma om de scholen in de gemeente aan te pakken. Dat programma kost in totaal 16 miljoen euro. Naast aardbevingsbestendig worden de scholen ook verduurzaamd en aangepast aan de nieuwste onderwijskundige inzichten. De gemeente Bedum betaalt daarvan de helft: zo'n acht miljoen euro. De NAM, het rijk en de NCG nemen samen de andere helft voor rekening.

Met de nieuwbouw voor de 'Togtemaarschool' en de versterking en uitbreiding van 'De Regenboog is alleen al ongeveer 10 miljoen euro gemoeid.  Het werk aan 'De Regenboog', een rijksmonument, is momenteel in volle gang. Het gebouw krijgt nieuwbouw aan de achterkant. Die nieuwbouw 'steunt' het monumentale deel. Daardoor kunnen de bouwkundige ingrepen aan het monument beperkt blijven. De school is nu gevestigd in de tijdelijke voorziening aan ter Laan in Bedum.

Onderwijswethouder Menne van Dijk over de operatie: "Eind 2015 stelde de raad het programma vast. We wilden het graag in drie jaar realiseren. Dat lukt niet helemaal maar we zijn nu, bijna drie jaar later, een flink eind op weg. De Bedumer raad heeft lef getoond met het scholenprogramma. En daarvoor past een compliment. We praten hier over de met afstand grootste investering in de recente geschiedenis van de gemeente. Met onze aanpak zijn we koploper in de aardbevingsregio. Het resultaat bestaat uit vijf aardbevingsbestendige, duurzame en moderne gebouwen. Dat resultaat is  mede te danken aan de grote inzet van individuele personen én  aan de constructieve houding van alle betrokken partijen. En ook daarvoor is een compliment op zijn plaats."