Nieuwsbericht Praat mee over de bezuinigingen!

Gepubliceerd op: 14 april 2011

Het college van burgemeester en wethouders wil de Bedumers betrekken bij de bezuinigingen die noodzakelijk zijn om de begroting op orde te houden. In 2015 dreigt een tekort tussen de vier en de zeven ton. De bevolking wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven op welke beleidsterreinen en taken er gesnoeid kan worden.

Praat mee

Bedumers kunnen hun mening op verschillende manieren kwijt. Sinds woensdag 23 maart kon u de enquete digitaal invullen. De enquête verscheen die dag ook in een huis aan huisblad. U kunt deze advertentie als pdf-document downloaden. Het college gaat verder ‘de dorpen in’ om te horen hoe de bevolking tegen verschillende opties om te bezuinigen aankijkt. Op 4, 5 en 11 april worden bijeenkomsten belegd in Onderdendam, Bedum en Zuidwolde.

Verdeling uitgaven

Op de bijeenkomst in Bedum op 5 april werd een presentatie getoond met diagrammen waarin de uitgaven per beleidsterrein zijn weergegeven. Op verzoek van de inwoners is deze presentatie digitaal beschikbaar.

Voor instellingen, organisaties en verenigingen die mogelijk met bezuinigingen of een verhoging van huurtarieven te maken krijgen, worden afzonderlijke bijeenkomsten belegd waarin met de verantwoordelijk wethouder kan worden gediscussieerd.

Opties bezuinigen

Het college heeft verschillende opties voor de noodzakelijke bezuinigingen geformuleerd. Zo zou er, bovenop de al doorgevoerde besparing van drie ton, tot 2015 nog eens bijna drie ton bespaard kunnen worden op de post ‘bestuur en ambtelijk apparaat’.

Verder overweegt het college een korting van tien procent in 2015 op de subsidies aan organisaties en instellingen als de bibliotheek, de Stichting Welzijn Bedum en de muziekschool. Verenigingen die sportaccommodaties van de gemeente huren zouden in 2015 een kwart meer aan huur kwijt kunnen zijn. Ook het onderhoud aan sportaccommodaties kan worden verminderd waardoor er meer ‘zelfwerkzaamheid’ van verenigingen wordt gevraagd.

Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en eigendommen kan volgens het college worden versoberd. Ook in sociaal-maatschappelijke voorzieningen als de WMO kunnen besparingen worden gevonden.

Volgens het college zijn bescheiden extra verhogingen van gemeentelijke belastingen en tarieven ook onvermijdelijk. Overigens blijft Bedum in de lijst van gemeentelijke lastendruk in de provincie een plaats in de onderste regionen innemen.

Vervolg

De Bedumers kunnen tot 15 april aanstaande aangeven waar hun voorkeuren naar uit gaan. Met de reacties uit de samenleving wordt rekening gehouden in een collegevoorstel over bezuinigingen voor de gemeenteraad, dat op 9 juni aan de orde komt.

Over het raadplegen van de bevolking en verenigingen en organisaties merkt het college in een onlangs verzonden brief aan de gemeenteraad het volgende op: “Deze consultaties moeten leiden tot inzicht in de vraag hoe er in de Bedumer samenleving tegen de verschillende opties wordt aangekeken en in welke mate er draagvlak bestaat voor maatregelen. Alle reacties worden vervolgens door ons college gewogen. Daaruit volgen definitieve voorstellen voor uw raad op welke gebieden wij besparingen denken te kunnen realiseren. Ook worden dan de prioriteiten in het pakket aangegeven.”