Nieuwsbericht Pilotproject hondenpoep afgeblazen

Gepubliceerd op: 06 december 2011

Het college van burgemeester en wethouder van Bedum stopt met het pilotproject dat tot doel had de hondenpoep in een groenstrook aan de Schoolstraat in Bedum terug te dringen. De proef is mislukt. Van de faciliteiten die daar eind november vorig jaar door de gemeente zijn geplaatst, werd nauwelijks gebruik gemaakt.

Voorzieningen bij groenstrook Schoolstraat 

De pilot had tot doel om te bekijken of hondenbezitters op vrijwillige basis bereid zijn de uitwerpselen van hun huisdier op te ruimen. Bij een groenstrook aan de Schoolstraat in Bedum werden daarom voorzieningen neergezet waarmee de hondenbezitters de poep konden opruimen. Er stond een aantal ‘dispensers’ met zakjes waarmee de behoefte kon worden opgeruimd en een aantal afvalbakken. Voorafgaand aan de start van het project werden bijna 50 hondenbezitters uit de directe omgeving schriftelijk verzocht gebruik te maken van de voorzieningen.

Gebruik zakjes en afvalbakken minimaal 

De inhoud van de dispensers en de afvalbakken werd op gezette tijden gecontroleerd. Uit die controles bleek al dat het gebruik minimaal was. Dat was voor het gemeentebestuur aanleiding de hondenbezitters een half jaar na de start van de proef weer te benaderen. Dit leidde niet tot effecten; de voorzieningen bleven nagenoeg ongebruikt.

Magere resultaten en relatief matige vervuiling

 Voor het college zijn de magere resultaten aanleiding de proef stop te zetten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat, als de proef zou zijn geslaagd, er meer locaties in de gemeente zouden volgen. Het college ziet hiervan af.  Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat uit onderzoek (de ‘schoonmonitor’) is gebleken dat de vervuiling ter plaatse objectief bezien matig is. Die schoonmonitor wordt sinds 2007 jaarlijks gehouden. Het onderzoeksbureau DHV controleert de vervuiling van de omgeving dan op een aantal locaties in de gemeente. Uit dat onderzoek blijkt dat het hondenpoepprobleem in de gemeente meevalt.

 

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten geen aanleiding te zien de pilot voort te zetten en de geplaatste voorzieningen binnenkort te verwijderen.