Nieuwsbericht Overtredingen van uitkeringsregels worden strenger bestraft

Gepubliceerd op: 16 december 2012

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.

In welke situaties moet u extra alert zijn?

Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.

 • Veranderingen in uw leefsituatie
  De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
 • Het verrichten van betaald werk
  Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
 • Het hebben van eigen vermogen
  Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

Controle

Wij controleren regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. Zo zijn wij aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, de SVB en andere publieke organisaties zitten. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikken we over veel gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de gegevens die u heeft opgegeven is dat vaak een reden voor de start van een onderzoek. Soms door de Sociale Recherche.

Wat houden de strengere straffen in?

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden worden stopgezet.

Een voorbeeld

Mevrouw A. ontvangt een bijstandsuitkering. Zij verdient al zes maanden bij met het oppassen op haar buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal € 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld bij haar gemeente. Mevrouw A. heeft dus de regels overtreden.

Zij moet het teveel ontvangen bedrag terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast moet zijn hetzelfde bedrag als boete betalen. Dus in totaal: € 500,- + € 500,- = € 1.000,-  

Overgangsregeling

Bij de invoering van de nieuwe regels wordt een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt het volgende in:

 • Overtredingen en strafbare feiten begaan vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels van het oude recht.
 • Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels.
 • In januari 2013 heeft u de gelegenheid om overtredingen uit 2012 of eerder te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt. 

 

Geen recht op schuldhulpverlening

De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een schuld bij de gemeente. Deze schuld moet u helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van de regels zijn ontstaan worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening. Kijk voor meer informatie op de site van de WSNP.

Zo voorkomt u problemen

Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag over uw situatie. U kunt contact opnemen met Sociale Zaken en Werk: 0595-750300. Bereikbaar van 9.00 - 12.30 uur of kijk op www.weethoehetzit.nl