Nieuwsbericht Over uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie

Gepubliceerd op: 03 december 2013

In de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Bedum staat ingeschreven. Het gaat om adresgegevens, nationaliteit, ouders, kinderen, huwelijk of registratie van partnerschap. De gemeente Bedum is  terughoudend met het verstrekken van gegevens aan derden. Het is van groot belang dat de opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Als u zich kunt legitimeren dan kunt u uw persoonsgegevens kosteloos opvragen. Constateert u onjuistheden dan kunt u om correctie vragen. 

Verzoek om geheimhouding

U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de GBA te verstrekken. Dit heet het recht  tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk. Wanneer een verplichte derde (advocaat of curator) om uw gegevens vraagt dan zal het gemeentebestuur een belangenafweging moeten maken. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur om uw zienswijze vragen voordat wordt overgegaan tot verstrekking van gegevens. Tegen een besluit van verstrekking kunt u in beroep gaan. Voor het indien van een verzoek om geheimhouding zijn formulieren beschikbaar.

Opvragen overzicht verstrekte gegevens 

U kunt jaarlijks, door het indienen van een schriftelijk verzoek, een overzicht opvragen aan wie uw gegevens in het afgelopen jaar zijn verstrekt. U krijgt dit overzicht dan binnen vier weken gratis toegestuurd. De benodigde aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Met vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers burgerzaken, tel.: 050 - 30 18 229.