Nieuwsbericht Opening Taalhuizen Bedum en De Marne

Gepubliceerd op: 27 september 2018

Vrijdag 21 september zijn de Taalhuizen in Bedum en De Marne feestelijk geopend door wethouder Mariëtte de Visser, gemeente De Marne en Menne van Dijk, wethouder gemeente Bedum. Als ambassadeur van de Taalhuizen was commissaris van de Koning, René Paas aanwezig voor het welkomstwoord.

Opening Taalhuis Bedum en de Marne2

Onder leiding van dagvoorzitter Olaf Vos, presentator en singer-songwriter, werd er stil gestaan door verschillende sprekers bij de vaak, onzichtbare, effecten van laaggeletterdheid. Zoals René Paas ook aangeeft; "In onze samenleving zijn we compleet afhankelijk van de taal'. Bewondering kan je alleen maar hebben voor de mensen die zich staande weten te houden in onze maatschappij, zonder dat zij de geschreven taal voldoende beheersen.

Het Taalhuis is niet alleen een fysieke plek waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en de digitale vaardigheden terecht kunnen, maar ook een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen om met elkaar aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Vooral het signaleren van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar de juiste instantie voor hulp is hierbij van essentieel belang. Petra benadrukt dat schaamte mensen vaak in de wegzit om hulp te zoeken, maar dat dit niet nodig is.

Opening Taalhuis Bedum en de Marne

Opening Taalhuis Bedum en de Marne5

Bron foto's: Klaas Huizenga