Nieuwsbericht Onderzoek wijst uit: Bedum is een schone gemeente

Gepubliceerd op: 23 september 2013

Onderzoeksbureau Royal Haskoning/DHV heeft in opdracht van de gemeente Bedum onderzoek gedaan naar de vervuiling van de openbare ruimte. Het bureau concludeert in het rapport – de ‘schoonmonitor’-  dat Bedum, een aantal knelpunten daargelaten, een ‘schone’ gemeente is. Die conclusie trokken de onderzoekers ook al in voorgaande jaren. Bedum laat sinds 2009 jaarlijks onderzoek doen. De resultaten over 2013 wijken amper af van die van vorige jaren.

Gemeente als schoon beoordeeld

De onderzoekers zijn in juni van dit jaar in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde op zoek gegaan naar de aanwezigheid van zwerfafval. Daarbij zijn onder meer winkelstraten, de omgeving van horecagelegenheden en supermarkten aangedaan. Daarnaast is onderzoek gedaan op zogenaamde ‘hotspots’; scholen, bushaltes, ‘hangplekken’ voor de jeugd en de omgeving van het stations in Bedum. Op vrijwel alle locaties bleek zich niet of nauwelijks zwerfvuil te bevinden. Op een schaal van 1 tot 5 (zeer schoon) wordt over het algemeen een vier of hoger gescoord. Royal Haskoning/DHV beoordeelde ook de aanwezigheid van vuil in woonwijken en parken en groenvoorzieningen. De score ligt ook hier rond of ruim boven een vier. Wel merken de onderzoekers op dat in sommige straten sprake is van een hondenpoepprobleem. Het Bedumer bos was schoner dan bij vorige onderzoeken. Wel werden op sommige plekken waar kennelijk jeugd bijeen komt plastic wietzakjes en drankblikjes aangetroffen. Het bedrijventerrein in Bedum, de hoofdfietsroutes  en de doorgaande wegen in de gemeente worden eveneens als schoon beoordeeld.

Centrum meer zwerfaval

In het centrum van Bedum wordt wel meer zwerfafval aangetroffen dan elders. Het gaat met name om de parkeerplaats achter de Grotestraat en de omgeving van de supermarkt daar. Dat deel van het centrum wordt beheerd door een particulier. Ondanks het feit dat de gemeente heeft aangeboden het beheer daar voor een geringe vergoeding over te nemen, is de eigenaar daar niet toe bereid. Hij heeft inmiddels wel op eigen initiatief maatregelen genomen.

De gemeente ontvangt vanaf 2013 in beginsel tien jaar lang 12.500 euro per jaar voor het opruimen van zwerfafval. Dat geld komt van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Over de inzet van dat geld wil het college binnenkort besluiten nemen.