Nieuwsbericht Officiële start burenhulp-project Zuidwolde

Gepubliceerd op: 01 februari 2017

Op vrijdag 3 februari vindt in verenigingsgebouw De Kern in Zuidwolde de officiële start plaats van de 'Dorpshuiskamer'. De dorpshuiskamer is een van de initiatieven die vanuit de Zuidwolder bevolking zijn gekomen om de sociale cohesie en de leefbaarheid in het dorp te vergroten. De huiskamer in De Kern is elke eerste en derde vrijdag van de maand geopend. Zuidwoldenaren die invulling willen geven aan 'burenhulp' kunnen er dan van 14.00 tot 16.00 uur terecht.

In het dorp is een werkgroep burenhulp actief. De werkgroep ('Voor elkaar-burenhulp Zuidwolde') heeft zich tot doel gesteld invulling te geven aan een plaatselijke 'participatiesamenleving'. Een door de werkgroep uitgezette enquête wees uit dat de dorpelingen betrokkenheid tonen bij het wel en wee van hun buurtgenoten.

De dorpshuiskamer is een van de manieren om die betrokkenheid vorm te geven. Het project wordt gesteund door de gemeente Bedum en heeft subsidie van het Loket Leefbaarheid ontvangen. Het initiatief vloeit voort uit de dorpsvisie 2016-2026 waaraan Plaatselijk Belang Zuidwolde heeft gewerkt.

Wethouder Menne van Dijk van Bedum start het leefbaarheidsproject officieel op 3 februari. Dat gebeurt om 14.30 uur. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.