Nieuwsbericht Nieuwjaarsbijeenkomst prima bezocht

Gepubliceerd op: 09 januari 2014

NIeuwjaarsbijeenkomst 2014
Loco-burgemeester Egbert Zwart van Bedum meldde in de nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen dinsdag dat de schade tijdens oud en nieuw beduidend minder was dan in voorgaande jaren. “Hoewel we nog geen exacte cijfers hebben, is een woord van dank aan de Bedumers op zijn plaats. En geldt natuurlijk vooral voor de Bedumer jeugd.” Zwart maakte verder bekend dat het inwonerstal van Bedum het afgelopen jaar is afgenomen. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat Bedum 60 inwoners minder telt dan op 1 januari 2013. “Op 1 januari hadden we 10.492 inwoners. Die daling is het gevolg van een vertrekoverschot. Door de crisis is er in Bedum maar mondjesmaat gebouwd”, stelde Zwart. Hij voorziet een keerpunt in 2014: “De recessie lijkt wat achter de rug en dat zal het komend jaar van invloed zijn op de woningmarkt en op de werkgelegenheid in onze gemeente.” De loco-burgemeester zei verder dat hij verwacht dat er in de loop van het nieuwe jaar een ontwerpbesluit van de provincie komt over de nieuwe oostelijk ontsluitingsweg. “Daar zit nu eindelijk schot in”, merkte Zwart op.

Den Haag moet wel compenseren voor schade

Zwart ging ook in op de discussie rond de aardbevingen in de regio. “Ik verwacht dat Den Haag in 2014 eindelijk met maatregelen komt en dat we de schade door de bevingen gecompenseerd krijgen. Den Haag moet wel. Want, zoals burgemeester Ten Brink van Slochteren onlangs zei: dit is een kwestie van nationaal fatsoen. Dat zijn behartenswaardige woorden, waar ik mij van harte achter schaar.” Egbert Zwart wees er op dat de regio de vinger aan de pols moet houden: “Ook de regio moet stappen blijven zetten. We moeten voorkomen dat Den Haag in de kwestie gaat pappen en nat houden en gaat afwachten tot de rust in het gebied is teruggekeerd.”

Druk op ambtelijk apparaat toegenomen

Zwart complimenteerde het gemeentelijk apparaat: “Daar zijn de afgelopen jaren flinke bezuinigingen op doorgevoerd. De druk op de medewerkers is flink toegenomen. In 2014 zal er hard aan moeten worden getrokken om de decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 in orde te krijgen. Daar heb ik het volste vertrouwen in.”

Meer samenwerking tussen ondernemers

Ook voorzitter Jakob Roorda van de Bedumer bedrijvenvereniging hield in de bijeenkomst een korte toespraak. Hij riep op tot meer samenwerking tussen ondernemers in de gemeente. Die samenwerking ziet hij ook graag in de lokale politiek. “Ik denk dan aan de zaak rond de Krijthestate, waarbij twee partijen om het hardst schreeuwen wie de bedenker van dit plan is en waardoor Bedum weer eens negatief in het nieuws komt. Juist door samenwerking kan Bedum in positieve zin op de kaart worden gezet.” De ondernemersvoorman stond verder stil bij de actie die vanuit Bedum is gevoerd om Greenpeace-activist Mannes Ubels vrij te krijgen: “Ondanks de toenemende individualisering  geeft de actie blijk van betrokkenheid bij een medemens die in de problemen zit en dat biedt hoop voor de toekomst.”

Roorda ging ook in op de flinke stijging die Bedum heeft gemaakt op de provinciale ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeente: “Dat is een compliment waard. Van de wethouder heb ik begrepen dat dit voor de gemeente geen aanleiding is om vergenoegd achterover te leunen, maar dat men de ambitie heeft om bij het volgende onderzoek weer een paar plaatsen te stijgen.” Hij merkte verder op dat eindejaarsactie van de Bedumer winkeliers heeft uitgewezen dat een derde van de ingeleverde bonnetjes afkomstig was van buiten de gemeente. “Blijkbaar heeft de Bedumer middenstand nog genoeg te bieden. Het is zaak om dat ook voor de toekomst zo te houden en daar wil ook de BvgB graag haar steentje aan bijdragen.”

Ruim 100 belangstellenden

De nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het Bedumer gemeentehuis trok ruim 100 belangstellenden. Dat zijn er meer dan de voorgaande edities. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente en de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum, BvgB.