Nieuwsbericht Mantelzorgers hebben gezellige middag

Gepubliceerd op: 15 november 2011

Afgelopen donderdag 10 november werd ook in Bedum stilgestaan bij de Dag van de mantelzorg. Dit jaar werd in “de Schakel” een gezellige middag georganiseerd, waar ruim 40 aanwezigen getuige waren van een gevarieerd programma.

 

Steunpunt mantelzorg

Bep Martens, consulente mantelzorg, opende de samenkomst en vertelde in ’t kort wat het Steunpunt mantelzorg Bedum zoal doet, waaronder voorlichting en advies aan mantelzorgers, organisatie van het Alzheimercafé, inzet van vrijwilligers ter ondersteuning van mantelzorgers en de organisatie van een lotgenotengroep.

Thuiszorg en mantelzorgersmw. Coby Rozema verraste met korte verhalen en gedichten
mw. Coby Rozema verraste met korte verhalen en gedichten

 

 Daarna volgde een kort interview met Ellen Gras, medewerkster van Thuiszorg Groningen. Ellen vertelde over hetgeen de thuiszorg te bieden heeft, ook ter ondersteuning van mantelzorgers. Naast de vertrouwde zorg overdag, zo nodig meerdere malen, is er ook ’s avonds en in nachtelijke uren hulp mogelijk. Waar gewenst kan personenalarmering worden aangevraagd. Duidelijk werd dat thuiszorg in de thuissituatie steeds meer te bieden heeft en een belangrijke steun kan zijn bij het op een verantwoorde manier zelfstandig wonen – mede ter ondersteuning van mantelzorgers.

Verhalen, gedichten en muziek

Toen was het de beurt aan Hans van der Lijke, een Groningse troubadour, die zichzelf op de gitaar begeleidde. Vele mooie liedjes, door Hans kort ingeleid, passeerden de revue en de zaal luisterde aandachtig naar, bijvoorbeeld, “Blief doe mor bie mie doe” en “Jannes”. Menig bezoeker bemachtigde een cd van Hans, die de zaal op een leuke manier betrok bij z’n liedjes en de vraag of je als ”import” het Gronings voldoende beheerst. Zowel Hans van der Lijke als Coby Rozema verzorgden nog een tweede optreden, wat erg in de smaak viel. Ook Hans’ slotlied “Wadwerderweg” was de moeite waard: het duurde bijna zeven minuten, maar daarna wist ieder dat ie nooit op zundag op die weg wezen moest.

 

Vervolgens trad Coby Rozema. Zelf ook mantelzorger, voor het voetlicht met een kort verhaal in ’t Gronings en enkele gedichten. Vooral het verhaal van vrouw Zeegers viel zeer in de smaak.

 

Dank voor mantelzorgers

Troubadour Hans van der Lijke viel in de smaak met z'n Groninger liedjes
Troubadour Hans van der Lijke viel in de smaak met z'n Groninger liedjes
Meer informatie over het Steunpunt (onderdeel van de Stichting Welzijn Bedum): “de Schakel”, de Vlijt 1 in Bedum, tel. 3015549.

 

Bep bedankte alle medewerkers – ook de vrijwilligers die tussendoor de aanwezigen voorzagen van voedzame en vloeibare bestanddelen. Bij het weggaan ontving ieder een roos, een speciaal mantelzorg-tijdschrift en de folder van het Steunpunt mantelzorg in Bedum.