Nieuwsbericht Lindes Emmalaan Bedum moeten worden vervangen

Gepubliceerd op: 27 maart 2013

De lindes aan de Emmalaan in Bedum moeten verdwijnen. Een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek wijst uit dat de bomen niet meer te redden zijn. Ze hebben te weinig groeiruimte en zijn tussen nu en enkele jaren ten dode opgeschreven.

De gemeente heeft de bewoners gevraagd aan te geven of de bomen in één keer of gefaseerd moeten worden gekapt en vervangen door een andere boomsoort. Ook wil de gemeente van de bewoners van de straat weten welk type boom de lindes moet gaan vervangen. Ze hebben de keuze uit de iep, de esdoorn en de sierkers. Een enquête onder de bijna 40 gezinnen moet uitwijzen waar de voorkeur ligt. Het Bedumer college laat de uitkomsten van die enquête zwaar wegen in de besluitvorming.

De Emmalaan werd in 2007/2008 opnieuw ingericht. Toen overwoog de gemeente al de bomen te kappen, maar werd besloten de lindes nog een kans te geven. Een aantal exemplaren werd toch gekapt omdat deze te slecht waren.

Bij de herinrichting zijn kabels, leidingen en rioolbuizen verplaatst. Dat is de ruim 40 lindes in de straat niet ten goede gekomen. De toch al beperkte groeiruimte voor de bomen werd nog verder verkleind. Het ingestelde onderzoek maakte duidelijk dat de conditie van de lindes verder is verslechterd.

Op 4 april aanstaande belegt de gemeente een bijeenkomst voor de straatbewoners. Daar kunnen ze de enquêteformulieren inleveren. Daarna neemt het college een besluit over het al dan niet gefaseerd kappen en de boomsoort die voor de lindes in de plaats moet komen.