Nieuwsbericht Leerlingenvervoer 2011-2012

Gepubliceerd op: 14 juni 2011

Aanvraagformulieren voor het leerlingenvervoer kunnen worden opgevraagd bij het ZorgLoket van de gemeente. Het betreft het vervoer naar:

  • (speciale) school voor basisonderwijs
  • (voortgezet) speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs


Afstandscriteria

De aanvraag wordt getoetst aan de criteria opgenomen in de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente Bedum. Eén van de criteria betreft de afstand tussen de woning en de school. De afstandscriteria die gehanteerd worden zijn als volgt:

  • basisonderwijs 6 km
  • (voortgezet) speciaal onderwijs 6 km
  • voortgezet onderwijs geen afstandscriterium*

* voor die leerlingen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kunnen reizen.

Als de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school, gemeten langs de kortste voor de leerling begaanbare en veilige weg, korter is dan de hierboven genoemde afstand, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via de gemeente. Aanvragen voor het schooljaar 2011-2012 moeten vóór 1 juli 2011 worden ingediend. Ten aanzien van aanvragen die na die datum worden ingediend kan niet worden gegarandeerd dat de ouders/verzorgers tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van het nieuwe schooljaar, een beschikking ontvangen. Met vragen kunt u contact opnemen met mevr. I. de Vries. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag, tel. 050 – 301 82 14.