Nieuwsbericht Klanttevredenheidsonderzoek: ruime voldoende voor Wmo-dienstverlening

Gepubliceerd op: 06 juli 2012

Bedumers die een beroep doen op de gemeente voor Wmo-voorzieningen beoordelen de dienstverlening met een ruime voldoende: 7,2. Dit blijkt uit een enquête die onlangs onder die klanten is gehouden. Onderzoeksbureau Aha! uit Groningen, dat de enquêteronde hield, constateert dat geen enkel onderzocht aspect als ‘zwak’ kan worden aangemerkt. Het gemeentebestuur heeft met tevredenheid kennis van de resultaten genomen.

Voor het onderzoek werden 240 vragenlijsten verstuurd. Daarvan zijn er 91 teruggekomen. De respons kwam daarmee op 38 procent. De ondervraagden zijn in meerderheid tevreden tot zeer te tevreden over de informatievoorziening over de Wmo door de gemeente.

Over de verleende thuiszorg zijn de ondervraagden tevreden. Wel wordt aangegeven dat de afhandeling van aanvragen door de gemeente wel wat sneller mag. Ook de wachttijd tussen het afkomen van een beslissing en de eerste keer dat er daadwerkelijk hulp komt, scoort wat minder.

Bij de verstrekking van andere voorzieningen als rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen heerst onder de klanten in doorsnee ook tevredenheid.

Opvallend is dat een kleine meerderheid (54 procent) van de ondervraagden niet bekend is met het bestaan van de Wmo-raad. Bedumers die aangaven wel bekend te zijn met dat adviesorgaan waarderen de activiteiten van raad overigens goed: tweederde is daar tevreden of zeer tevreden over.